• Hroši jsou i na Facebooku!

hroši & Hroši

Rozhodně ne jenom jméno. Je přece známé úsloví o hroší kůži. Pevná kůže hrocha chrání před nepříznivými vlivy. A tak i my, Hroši, se musíme snažit o to, abychom takovou hroší kůži měli a nenechali se odradit tehdy, když všechny ty aktivity a činnosti stojí více námahy a úsilí.
      Hodně času tráví hroch ve vodě, kde odpočívá a načerpává energii. My Hroši musíme také načerpávat sílu – a to nejenom tu fyzickou, ale i duchovní. Návod k tomu, kde takovou duchovní energii vzít, nacházíme v Bibli – např. v evangeliích, kde Ježíš říká:

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi, a já vám dám odpočinout.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne,
neboť jsem tichý a pokorného srdce:
a naleznete odpočinutí svým duším.
Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží. /Mt 11,28-29/

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám;
ne jako dává svět, já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.“ /J 14,27/