• Hroši jsou i na Facebooku!

Hroši & sv. Roch

16. srpna se v církvi slaví svátek sv. Rocha. A tak když už je sv. Roch spojen s názvem naší skupiny, slavíme v tento den také svůj svátek – svátek Hrochů. Světec sv. Roch se staral o ty, kteří byli nakaženi morem. I dnešní doba je také jakoby nakažena morem – materialismem, depresemi, ... Proto se snažíme svým zpíváním alespoň trochu vnášet do světa radost – tu radost, která pramení z vědomí, že jsme Bohem milováni. Krásně to vystihuje jedna píseň, kterou tak rádi zpíváme:„Je krásné být Božím dítětem a v Bohu svého Otce mít.... Já smím v Jeho péči žít.A tak každý nový den zpívám Bohu chvály své,jemu patří život můj, pláč i chvíle radostné,kde mi síly nestačí, tam svou mocí pomáhá,k němu vždy se navracím,vždyť jen On mé srdce zná. ...“