• Hroši jsou i na Facebooku!

Kostel svatého Rocha

Kostel sv. Rocha se nachází na dnešním Olšanském náměstí v Praze a je nejstarším žižkovským kostelem. Podnětem k jeho výstavbě byla morová epidemie, která vypukla v Praze počátkem roku 1680. Barokní elipsovitou kopulovou stavbu zřejmě projektoval proslulý architekt J. B. Mathey a realizoval stavitel J. Hainric. Její vnitřek člení arkády, nad nimiž se táhne galerie.
V centru hlavního novorenesančního oltáře, který navrhl Antonín Baum roku 1879, je obraz, rozdělený do dvou vertikálních pásem. V horním je Panna Maria s anděly, v dolním pak svatí patroni, pomáhající při morových epidemiích - sv. Roch, sv. Šebestián a sv. Rozálie. V pozadí obrazu je možné vidět hrůzy způsobené morem.

/převzato z knihy POCHE, E.: Prahou krok za krokem. Praha : Panorama, 1985./

Více o kostele sv. Rocha na www.farnost-zizkov.cz